Oppdatering og norske tegn

En oppdatering av WordPress på denne siden har ført til at norske tegn er blitt “tullete”. Å står nå som Ã¥, Ø som Ã¸ og Æ som noe annet uforståelige.

Med mindre jeg finner du hvordan man endrer bokstavtype bakover i tid, så vil dette ikke bli rettet opp.

Sånn er det bare.