Hvorfor jeg mener at Marie Amelie skal få bli i Norge

bilde fra papirlose.no

Mange har skrevet og sagt om dette. Men ingen har “truffet” meg. SÃ¥ derfor skriver jeg litt.

1
Jeg er imigrant selv og kjenner til UDI sine argumenter. Da min familie kom fra Iran til Norge i 1980 sa UDI at å flykte fra regimet i Iran var en panisk handling. Riktignok fikk vi oppholdstillatelse, men under tvil. 30 år etter får ambassadøren fra Iran asyl. Vil si UDI tok feil. Men de var kanskje rettferdige?

2
Jeg jobber på et universitet og har få utenlanske kolleger å se opp til. Jeg tenker ikke på faglig kompetanse, men integrering i det norske samfunn. De færreste greier å snakke ordentlig norsk, verst er jo svensker og dansker som er overalt og skulle ha hatt de beste forutsetningene til å lære seg språket etter mange år. Men den gang ei. Jeg har møtt utenlandske studenter som har sluttet på kurs fordi de ikke taklet de andre skandinavsike språkene, og som er frustrert å bli konfrontert på svensk og dansk etter å ha brukt masse tid på å lære seg litt norsk. Da er de som snakker engelsk litt lettere å takle. Synes det er imponerende av Amelie å lære seg norsk og ta fullføre en utdanning (noe man ikke kan si om minst 30% av den norske studentmassen).

3
De som snakker best norsk får seg gjerne jobber som drosjesjåfør eller pizzabaker. Eller driver en matvarebutikk for innvandrere.

Med all respekt for dem, men er det de eneste alternativene? Lære seg norsk og jobbe i lavstatus yrker, eller la være å lære seg norsk og få en akademisk karriere?
Da synes jeg det er flott med folk som Amelie som nesten skårer fullt på alt. De er inspiratorer og rollemodeller.

Og i samme åndedrag. Da man i Vadsø utviste kosovoalbanere før jul, ble det også protester. Så det er ikke slik at bare søte damer får oppmerksomhet, men heller om bølgen når Oslogryta eller ikke.